• Toddlaren sitt møte med gjenbruksmaterialar 

      Halland, Sissel Aastvedt (Journal article, 2019)
      Denne artikkelen bygger på eit kvalitativt studie frå ein småbarnsbase i Norge. Målet mitt er å framheva toddlaren sitt møte med gjenbruksmaterialar, og utfordra barnehagen sin praksis ved å la desse materiala tre fram og ...