• Ein analyse av enkeltpersonføretaket Frisøren Oddrun Høyheim 

      Torvund, Siv Kristin; Tuften, Solfrid (Bachelor thesis, 2009)
      I vår bacheloroppgåve har me jobba med enkeltpersonføretaket Frisøren Oddrun Høyheim. Me har tre hovuddelar i oppgåva. Den fyrste delen inneheld ein rekneskapsanalyse, der me har innhenta informasjon og talmateriale om ...