• Bruken av tolk i pasientkommunikasjon 

      Noremark, Astrid Maria (Bachelor thesis, 2016-04-11)
      Bakgrunn: Norge er et flerkulturelt land der 13% av befolkning består av innvandrere. I løpet av 2015 kom det over 31 000 flyktninger til Norge og flyktningstrømmen vil sannsynligvis øke i tiden fremover. Dette vil blant ...