• Likeverdig evakuering 

      Dadwal, Monika (Master thesis, 2023)
      Personer med nedsatt funksjonsevne blir mer oppmerksom på sin nedsatte funksjonsevne når det er misforhold mellom personlige forutsetninger og samfunnets krav for deltagelse som de ikke opplever at de makter. Det kan gi ...