• Tilknyting mellom mor og barn på nyføddintensivavdeling 

      Øen, Rebecca Rennestraum (Bachelor thesis, 2017)
      Tittel: Tilknyting mellom mor og barn på nyføddintensivavdeling. Bakgrunn for val av tema: Kvart år leggast mellom 3000 og 6000 nyfødde inn ved ei nyføddintensivavdeling i Noreg (Barneombudet, 2013). For eit år sidan ...