• Problemløysingsstrategiar i nettressursar 

      Ålen, Andrea (Bachelor thesis, 2019)
      Denne bacheloroppgåva handlar om problemløysingsstrategiar innanfor matematikk. Målet med forskinga mi var å finne ut korleis ulike strategiar for problemløysing kjem til syne i nokre nettressursar. Den overordna ...