Now showing items 7193-7212 of 7216

  • Zambian Civic Education Teacher Students in Norway for a Year—How Do They Describe Their Transformative Learning? 

   Bergersen, Ane; Muleya, Gistered (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Through 10 years of cooperation between the University of Zambia and the Western Norway University of Applied Sciences, 24 students of Civic Education (Social Sciences) from the University of Zambia had an opportunity to ...
  • Zambiske læreres erfaringer i arbeid med hørselshemmede elever 

   Svendsen, Martine Stenrød (Student paper, others, 2017)
   Jeg hadde min åtteukers prosjektpraksis i Livingstone i Zambia, der jeg blant annet hadde et praksisopphold ved en spesialavdeling for hørselshemmede elever på enbarneskole. Allerede første dag på spesialavdelingen merket ...
  • Zambiske verdiar i eit samfunn i endring 

   Engesæth, Anna Aarhus (Student paper, others, 2017)
   Denne oppgåva er skriven i samband med “Global Knowledge”- studiet og mitt tre månadars praksisopphald i Zambia. I mitt prosjektarbeid: “Zambiske verdiar i eit samfunn i endring", har eg forsøkt å finne ut kva verdiar nokre ...
  • ØKO SMELT : Optimalisering av smelteovnsdrift 

   Bringedal, Rune (Bachelor thesis, 2002)
   Hensikten med denne oppgaven var å se på mulighetene for å redusere gassforbruket ved nedsmelting av aluminium ved Hydro Aluminium Karmøy Rolling Mill. Oppgaven er spesielt fokusert på styringen av naturgass brennerne som ...
  • Økokritiske litteratursamtaler – en arena for økt bevissthet om økologisk samspill? 

   Goga, Nina (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Høsten 2020 innføres nye læreplaner (LK20) i norsk skole. Noe av det nye i disse læreplanene er innføringen av tverrfaglige temaer og kjerneelementer i alle fag. I denne artikkelen retter jeg oppmerksomheten mot det ...
  • Økologisk mat i offentlig sektor 

   Knutsen, Heidi; Lyng, Ane Margrethe; Nymoen, Charlotte; Spissøy, Arild; Svennerud, Mads (NILF Notat;2007-4, Research report, 2007)
   I 2005 var 3,5 % av jordbruksarealene økologiske, og det var registrert 2 496 godkjente, økologiske produsenter i Norge. Andelen økologisk produksjon varierer mellom ulike landsdeler og produksjoner. Produksjonen av økologisk ...
  • Økonomien i jordbruket i Rogaland og Agder-fylka. Trendar og økonomisk utvikling siste tiåret, 1997-2006. Tabellsamling 2002-2006. Samdrifter, økologisk mjølkeproduksjon og skatt 

   Grønningsæter, Irene; Knutsen, Heidi; Lyng, Ane Margrethe; Olsen, Anastasia (NILF Notat;2008-7, Research report, 2008)
   Dette notatet presenterer resultata for økonomien i jordbruket i Rogaland og Agderfylka med trendar og økonomisk utvikling siste tiåret frå 1997 til 2006 og tabellsamling for 2002-2006. Årets notat tek for seg tema som ...
  • Økonomien i jordbruket i Rogaland og Agder-fylka. Trendar og økonomisk utvikling siste tiåret. Tabellsamling 2001-2005. Samdrifter og økologisk mjølkeproduksjon i driftsgranskingane 

   Lyng, Ane Margrethe; Haukås, Torbjørn; Sværen, Jon (NILF Notat;2006-23, Research report, 2006)
   «Driftsgranskinger i jord- og skogbruk» er ei årleg rekneskapsgransking der det kvart år inngår omlag 1000 bruk frå heile landet. Grunnlagsmaterialet for denne granskinga er omfattande, og mange data vert det ikkje plass ...
  • Økonomien i jordbruket på Vestlandet. 1995–2004. Samdrifter 

   Lyng, Ane Margrethe; Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Sværen, Jon (NILF Notat;2005–20, Research report, 2005)
  • Økonomien i jordbruket på Vestlandet. Trendar og økonomisk utvikling siste tiåret, 1997-2006. Økonomi og arbeidsforbruk på sortsnivå i fruktdyrkinga. Økologisk mjølkeproduksjon 

   Haukås, Torbjørn; Lyng, Ane Margrethe; Olsen, Anastasia; Ommedal, Rune; Sværen, Jon (NILF Notat;2008-6, Research report, 2008)
  • Økonomisk kompetanse i et styrekollegium 

   Lunde, Espen Håkon; Moss, Gunhild; Arnesen, Hanne Hjorteseth (Bachelor thesis, 2019)
  • Økt livskvalitet hos personer med KOLS 

   Birkeland, Sophie Christine (Bachelor thesis, 2018)
  • Økt livskvalitet hos psykisk langtidssyke: En salutogen tilnærming 

   Simonsen, Ann Kristin (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Mange personer i Norge lever i dag med psykiske lidelser som fører til nedsatt livskvalitet. Jeg ønsker å se på hvordan en salutogen tilnærming kan fremme livskvalitet, da det for meg virker hensiktsmessig å ...
  • Økt livskvalitet ved tidlig palliasjon 

   Bjørhovde, Torvald (Bachelor thesis, 2018)
  • Økt sluttbruk av LNG på norske skip 

   Hætta, Johan Andreas S.; Nordbø, Kristoffer; Aarvold, Olaf A. (Bachelor thesis, 2011-08-16)
   Til tross for at det i dag er teknisk mulig å drifte de fleste fartøy med naturgass, er antallet skip som benytter denne løsningen i sterkt mindretall. Formålet med prosjektoppgaven er å identifisere årsakene til hvorfor ...
  • Ølturisme i Norge: Hvordan utvikler norske mikrobryggeri reiselivsprodukter? 

   Jordet, Tor Henrik; Reddington, Markus B. (Bachelor thesis, 2015)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg temaer knyttet til hvordan norske mikrobryggerier utvikler reiselivsprodukter. Undersøkelsen av problemstillingen håper vi vil gi et bilde av hvordan forskjellige mikrobryggerier skaper ...
  • Øve, øve, jamt og trutt...Klasseleiing og profesjonsutvikling i praksisfeltet 

   Sekkingstad, Dorthea; Syse, Ingrid (Journal article, 2014)
   Lærarar vel å utvikla kompetansen sin som klasseleiar gjennom å arbeida med å byggja relasjonar til elevane og å leggja gode og tydelege strukturelle rammer kring læringsarbeidet. Ved å øva jamt og trutt opplever dei å bli ...
  • Λ c + production in pp collisions at √s=7 TeV and in p-Pb collisions at √sNN=5.02 TeV 

   Acharya, Shreyasi; Acosta, Fernando T.; Adamová, Dagmar; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahn, Sang Un; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Djuvsland, Øystein; Fionda, Fiorella Maria Celeste; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Zhang, Hui; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Richter, Matthias Rudolph; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Storetvedt, Maksim Melnik; Langøy, Rune; Lien, Jørgen André; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Al-Turany, Mohammed; Alam, Sk Noor; De Albuquerque, Danilo Silva; Aleksandrov, Dimitry; ALICE, Collaboration (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Λc+ production in Pb–Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV 

   Acharya, Shreyasi; Acosta, Fernando Torales; Adamová, Dagmar; Adhya, Souvik Priyam; Adler, A.; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Neelima; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Djuvsland, Øystein; Ersdal, Magnus Rentsch; Fionda, Fiorella Maria Celeste; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Wagner, Boris; Yuan, Shiming; Zhou, Zhuo; Arsene, Ionut Cristian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Malik, Qasim Waheed; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Storetvedt, Maksim Melnik; Langøy, Rune; Lien, Jørgen André; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Shafiq F.; Ahn, Sang Un; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Al-Turany, Mohammed; Alam, Sk Noor; De Albuquerque, Danilo Silva; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   A measurement of the production of prompt + c baryons in Pb–Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV with the ALICE detector at the LHC is reported. The + c and − c were reconstructed at midrapidity (|y| < 0.5) via the hadronic ...
  • π0 and η meson production in proton-proton collisions at √s=8 TeV 

   Acharya, Shreyasi; Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Shafiq F.; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Djuvsland, Øystein; Fionda, Fiorella Maria Celeste; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Zhang, Hui; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Storetvedt, Maksim Melnik; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Richter, Matthias Rudolph; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Langøy, Rune; Lien, Jørgen André; Ahn, Sang Un; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Al-Turany, Mohammed; Alam, Sk Noor; ALICE, Collaboration (Peer reviewed; Journal article, 2018)