Total Visits

Views
”Det første møtet med barnehagen” - en bacheloroppgave om tilvenning803
Potensiell læringseffekt av eit digitalt, adaptivt læringssystem: Multi Smart Øving544
Arresting a Struggling Subject; Does the Forthcoming Police Officers Physical Fitness have an Impact on the Outcome?417
Å avdekke en traumatisk opplevelse: Hvordan avdekker barnehagelærer seksuelle overgrep mot barn i barnehagen?360
Recovery som tilnærming i psykisk helsearbeid334
Personsentrert omsorg ved demens308
Vitenskapsteoretiske problemstillinger knyttet til metodiske valg254
Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep247
The use of educational role playing games in education246
1, 2, 3 – nå kommer en beskjed!233