• Dagsentertilbod - eit pusterom i kvardagen 

      Haveland, Kari-Anne Tisthamar (Master thesis, 2015)
      Denne studien omhandlar pårørande til personar med demens sin kvardag og kva erfaringar desse pårørande har med tanke på diagnosefasen, tilpassingar i kvardagen og behovet for avlasting. Studien har særleg fokusert på ...