• Feilmedisinering i et anestesiforløp 

      Lalovic, Dani; Trones, Anne (Master thesis, 2020)
      Bakgrunn: En av de viktigste årsakene til pasientskader i Norge er feilmedisinering. 1,8% av pasientskadene er legemiddelrelatert og rundt halvparten av disse kan forebygges. Etter luftveisrelaterte komplikasjoner er ...