• Fjerntolking for minoriteter i helsetjenesten: En systematisk oversikt 

      Laksuktom, Panita (Master thesis, 2015)
      Bakgrunn: De fleste utviklede land opplever en økning i antall innvandrere som skaper flerkulturelle og flerspråklige samfunn. Tolketjenester blir sett på som en nøkkel for å sikre effektiv kommunikasjon mellom helsepersonell ...