• Konsekvenser av omkjøringsveier i norske tettsteder 

      Ladehaug, Karine; Lilleslett, Sander (Master thesis, 2018)
      I denne oppgaven har vi undersøkt hvilke konsekvenser det har hatt for fire norske tettsteder å legge hovedveien utenfor tettstedet, med hovedfokus på handel og andre sentrumsfunksjoner. De fire tettstedene som er analysert ...