• Helsestasjon for hele familien 

      Haaland, Gerd Unstad; Brundtland, Dorte; Bjørnestad, Ingrid (Report, 2009-06)
      Prosjektet "Helsestasjon for hele familien" setter søkelyset på helsestasjonstilbudet til barn i aldersgruppen 0-5 år og deres familie. Hensikten er å legge til rette for at mødre og fedre får et likeveridg tilbud.