• Fornybare energikilder til oppdrettsanlegg 

      Haakull, Ane Waage; Askeland, Jan Vidar; Frugaard, Linn Therese (Bachelor thesis, 2016-08-15)
      I denne rapporten ble muligheten for å nytte fornybare energikilder til å forsyne et oppdrettsanlegg med energi undersøkt. Gruppen har i den sammenheng innhentet informasjon og gjort beregninger for hvor mye energi ...