• Å finne en balanse 

      Bachmann, Torunn Elisabeth (Master thesis, 2020)
      Denne oppgavens formål har vært å studere foreldremedvirkning i begynneropplæringen i skolekorps. Studien har undersøkt hvordan foreldre til unge skolekorpsmusikanter medvirker i barnas musikalske læring hjemme, og fokuset ...