• Iverksetjinga av uførereforma i NAV-kontora. Ein casestudie 

      Baardsen, Mari C. Jonstad (Master thesis, 2019)
      Samandrag Forslaget til ny uføretrygd blei vedtatt av Stortinget i 2011 og sett i verk i 2015. Uførereforma skulle gjere det enklare å kombinere arbeid og uføretrygd slik at fleire skal arbeide ved sidan av å ta i mot ...