• Betydningen av brannhemmende maling på kabler 

      Sundene, Håkon Henry; Aakre, Frode; Øien, Andreas (Bachelor thesis, 2004)
      Rapporten tar for seg konsekvensreduserende tiltak for brann i en transformatorstasjon. Transformatorstasjoners oppgave er å levere strøm ut til bedrifter og husholdninger, og behandler strøm på opptil 50000V. Hvis det ...