• Breheimen : geologi og landeformer 

   Aa, Asbjørn Rune; Sønstegaard, Eivind (HSF Rapport, Book, 2005)
   Breheimen har eit vidt spekter av landformer. Overgangen frå Vestlandet med djupe trange dalar til Austlandet med slake vidder og opne dalar, er noko av årsaka. Mange lokalbrear har forma eit alpint landskap med fleire ...
  • Jord- og flaumskred dei siste 10 000 åra 

   Aa, Asbjørn Rune; Bondevik, Stein (Working paper, 2014)
   I midt-holocen, då det var varmast og mest nedbør, var skredaktiviteten lågast. Høg skoggrense og tett skog, færre dagar med snø, og røter som både stabiliserer jorda og tar opp vatn, kan forklare noko av den ...
  • Skred utløyst under uvêret Loke 14. november 2005 

   Aa, Asbjørn Rune; Bondevik, Stein (Working paper, 2014)
   Det er ein nær samanheng mellom utløysinga av jordskred og utviklinga av regnstormen Loke 14. november i 2005. Regnvêret kom innover Vestlandet frå nordvest og gjekk mot sør og aust. Jordskreda vart utløyste før klokka 09 ...
  • Skredet på Kjelsneset – ein ny utløysingsmekanisme for jord-skred? 

   Bondevik, Stein; Aa, Asbjørn Rune; Medgard, Tore H.; Osland, Oda O. (HSF Notat 7/2014, Working paper, 2014)
   Jordskredet på Kjelsneset i Jølster under stormen Loke 14. november i 2005 starta ved ei utglidning av torv i ei myr – ein uvanleg utløysingsprosess for jordskred i Noreg. Slike utglidingar er kjende frå UK og Irland som ...
  • Skredfarevurdering - kva kan kommunane sjølve gjere 

   Aa, Asbjørn Rune; Bondevik, Stein (Working paper, 2014)
   Formålet er å gje eit oversyn over kva som bør vera med i ei skredfarevurdering, og vurdere kor stor del kommunane sjølve kan gjere av dette arbeidet. Ei slik skredfarevurdering kan delast i: 1. Innsamling av grunnlagsmateriale ...
  • Skredfarevurdering for hyttefelt på Nærstad, Sogndalsdalen, Sogndal kommune 

   Bondevik, Stein; Aa, Asbjørn Rune (HiSF_Notat;2015/4, Working paper, 2015)
   På grunn av faren for våte jord- og flaumskred må dei planlagde hyttene i eit hyttefelt på Nærestad i Sogndalsdalen, Sogndal kommune, plasserast utanfor bekkelaup og søkk i terrenget. Analysen syner at slike skred kan nå ...