• Relasjon mellom barn og sykepleier i Zambia 

      Ødejord, Marit (Bachelor thesis, 2016)
      Bakgrunn for valg av tema Etablere en god relasjon til barn i sykehus kan være svært utfordrende både relatert til alder, barnets tidligere erfaringer med helsepersonell og personlighet. Som sykepleierstudent har jeg i ...