• Formell og semantisk adjektivkongruens i norsk 

      Åfarli, Tor Anders; Vangsnes, Øystein A (Peer reviewed; Journal article, 2020)
      Artikkelen gir eit empirisk basert oversyn over og diskusjon av utvalde typar adjektivkongruens i attributiv og predikativ posisjon i norsk. Vi fokuserer særleg på to empiriske forhold som peikar seg ut som slåande: 1) Ved ...