• Konkursprediksjon i bygg- og anleggsbransjen 

      Storesund, Kristian; Horneland, Yngve Stoltz; Ådland, Rune (Bachelor thesis, 2016-08-17)
      Oppgaven vår fokuserer på konkursprediksjon i bygg- og anleggsbransjen basert på en tidligere amerikansk undersøkelse i industribransjen. Vi ville lage en modell som kunne brukes i denne bransjen til å predikere ...