• Lærar i møte med utfordrande åtferd 

      Lunde, Per; Åberge, Rune Vatnamot (Bachelor thesis, 2017)
      Denne studien, Lærar i møte med utfordrande åtferd, ser på samanhengen imellom utfordrande åtferd og læringsmiljø. Det er nytta ei kvalitativ tilnærming iform av intervju av tre informantar for å svare på problemstillinga: ...