• Z-boson production in p-Pb collisions at √sNN = 8.16 TeV and Pb-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV 

   Acharya, Shreyasi; Adamová, Dagmar; Adler, Alexander; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Shafiq F.; Ahn, Sang Un; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Djuvsland, Øystein; Eikeland, Viljar Nilsen; Ersdal, Magnus Rentsch; Fionda, Fiorella Maria Celeste; Grøttvik, Ola Slettevoll; Lofnes, Ingrid Mckibben; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq Ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Wagner, Boris; Yang, Shiming; Yuan, Shiming; Zhou, Zhuo; Arsene, Ionut Cristian; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Mahmood, Sohail Musa; Malik, Qasim Waheed; Neagu, Alexandra; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Storetvedt, Maksim Melnik; Langøy, Rune; Lien, Jørgen André; Akbar, Zaenai; Akindinov, Alexander; Al-Turany, Mohammed; Alam, Sk Noor; De Albuquerque, Danilo Silva; ALICE, Collaboration (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Measurement of Z-boson production in p-Pb collisions at √ sNN = 8.16 TeV and Pb-Pb collisions at √ sNN = 5.02 TeV is reported. It is performed in the dimuon decay channel, through the detection of muons with pseudorapidity ...
  • Zambian Civic Education Teacher Students in Norway for a Year—How Do They Describe Their Transformative Learning? 

   Bergersen, Ane; Muleya, Gistered (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Through 10 years of cooperation between the University of Zambia and the Western Norway University of Applied Sciences, 24 students of Civic Education (Social Sciences) from the University of Zambia had an opportunity to ...
  • Zambiske læreres erfaringer i arbeid med hørselshemmede elever 

   Svendsen, Martine Stenrød (Student paper, others, 2017)
   Jeg hadde min åtteukers prosjektpraksis i Livingstone i Zambia, der jeg blant annet hadde et praksisopphold ved en spesialavdeling for hørselshemmede elever på enbarneskole. Allerede første dag på spesialavdelingen merket ...
  • Zambiske verdiar i eit samfunn i endring 

   Engesæth, Anna Aarhus (Student paper, others, 2017)
   Denne oppgåva er skriven i samband med “Global Knowledge”- studiet og mitt tre månadars praksisopphald i Zambia. I mitt prosjektarbeid: “Zambiske verdiar i eit samfunn i endring", har eg forsøkt å finne ut kva verdiar nokre ...
  • ZeroTug – The zero-emission tugboat 

   Bua, Tone Gregersen; Jacobsen, Lene Dahl; Tømterud, Marte Maria (Bachelor thesis, 2021)
  • Å arbeide med familiar som har barn med overvekt/fedme. Helsearbeidaarar sine erfaringar 

   Tvedt, Kari Eldal (Master thesis, 2013)
   Føremål: Føremålet med studien er å kaste lys over erfaringene til helsearbeidarar i møte med familiar som har barn med overvekt og fedme. Teoretisk forankring: Transteoretisk modell og motiverandesamtale er brukt som ...
  • Å arbeide med flyktningborn i barnehagen 

   Kvam, Malene (Bachelor thesis, 2020)
  • Å avdekke en traumatisk opplevelse: Hvordan avdekker barnehagelærer seksuelle overgrep mot barn i barnehagen? 

   Lundal, Elise (Bachelor thesis, 2017)
   I denne bacheloroppgaven skal jeg ta for meg temaet seksuelle overgrep mot barn i barnehagen. I følge rammeplanen for barnehagen har jeg som barnehagelærer ulike roller og flere typer ansvar. Barnehagelærer har et særlig ...
  • Å avdekke seksuelle overgrep mot barn 

   Mastberg, Ingvild Bjerkseth (Bachelor thesis, 2019)
  • Å bevare den demente 

   Hansen, Christian Beev (Bachelor thesis, 2018)
   Tittel: Å bevare den demente. Bakgrunn for valg av tema: Delirium er en alvorlig tilstand som ofte bagatelliseres og er vanskelig å påvise for sykepleiere. Delirium opptrer ofte ved akutte innleggelser ettersom demente ...
  • Å bli fosterhjem: Motivasjon, forberedelser og en stabil hverdag med et fosterbarn 

   Bartz, Sandra Helén Østrem (Bachelor thesis, 2014)
   Temaet for denne oppgaven er hva som kan sikre stabilitet i fosterhjem over tid. Fosterhjemsarbeid er et sammensatt og komplisert område av barnevernsarbeid (Bunkholdt 2012). Det er ikke bare barneverntjenesten som er ...
  • Å bli gamal i eigen heim 

   Starheim, Heidi Munch (Master thesis, 2017)
   Tittel: Å bli gamal i eigen heim Det vil bli ei auke i tal eldre heimebuande over 80 år fram mot år 2060 i Noreg og særleg i distriktskommunar. Fleire gamle bur aleine og funksjonsnivå kan bli redusert med auka alder. I ...
  • Å bli sett pris på : ein studie av resultatløn som motivasjonsfaktor for lærarar i grunnskulen 

   Sekkingstad, Dorthea (Master thesis, 2008)
   Ein studie av resultatløn som motivasjonsfaktor for lærarar i grunnskulen Føremålet med denne studien har vore å undersøkja kva verknader resultatløn kan ha som motivasjonsfaktor for lærarar i grunnskulen. Gjennom ein ...
  • Å bringe lys inn i et usigelig mørke 

   Hansen, Agnete (Bachelor thesis, 2015)
   Åndelig og eksistensiell omsorg er viktig for kreftpasienter i livets sluttfase, men er dessverre et nedprioritert område i det norske helsevesen. For å møte og ivareta denne omsorgen er det viktig at sykepleier våger å ...
  • Å finne en balanse 

   Bachmann, Torunn Elisabeth (Master thesis, 2020)
   Denne oppgavens formål har vært å studere foreldremedvirkning i begynneropplæringen i skolekorps. Studien har undersøkt hvordan foreldre til unge skolekorpsmusikanter medvirker i barnas musikalske læring hjemme, og fokuset ...
  • Å finne meining i å miste eit bryst. 

   Ludvigsen, Ingeborg Enes (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Gjennom min utdanning har eg møtt mange pasientar ramma av kreft. Dette har gjort stort inntrykk på meg og møtet mellom sjukepleiar og kreftpasient har lenge interessert meg. Eg ønska å skrive om brystkreft då ...
  • Å finne seg sjølv i læreboka. Mangfald i fire norskverk for barneskulen. 

   Strømmen, Andrea Helle (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgåva undersøker det etniske og kulturelle karaktermangfaldet i dei skjønnlitterære tekstane i dei fire norskverka Kaleido, Nye Zeppelin, Ordriket og Salto for fjerde trinn. Basert på postkoloniale perspektiv ...
  • Å fly saman gjev større effekt enn å fly aleine 

   Njøs, Camilla (Bachelor thesis, 2019)