Show simple item record

dc.contributor.authorSanderud, Kristin
dc.date.accessioned2023-08-10T11:47:34Z
dc.date.available2023-08-10T11:47:34Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3083365
dc.descriptionMaster i sykepleie- kliniske spesialiteter, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergenen_US
dc.description.abstractStudien er fundert i en undring over at måltidsmiljøet ved somatiske sykehus virker til å være nedprioritert hos sykepleierne. Ernæring er et viktig grunnleggende behov som skal ivaretas av sykepleieren. Uten næring har ingen annen behandling noen hensikt. Allikevel oppleves det at andre målbare oppgaver er mer viktige å få gjennomført. Gjennom Pierre Bourdieu’s teori om praktisk sans, doxa og en praxeologisk analysestrategi med tilhørende habituskonstruksjoner er det forsøkt å finne en forklaring og forståelse på hvorfor dette skjer. Ved å benytte registrantanalyse som metodisk verktøy, systematiseres empirien fra dokumentanalysen. Lærebøker tilknyttet generell sykepleie benyttet ved sykepleiernes grunnutdanningen i perioden 1877-2016 er forskningsgrunnlaget i studien. Forskeren mener å ha funnet at måltidsmiljøet har vært urokkelig i lærebøkene i hele perioden, men at den har endret posisjon etter logikken i feltet. Frem til 1967 var det legene som formidlet sykepleierkunnskapen, senere har sykepleiere med høyere utdannelse formidlet dette. Det forstås at feltet domineres av sosialhygiene-logikken frem til ca. 1970 og etter dette dominerer den økonomiske- logikken og at dette påvirker valg av arbeidsoppgaver hos sykepleieren. Innenfor effektivitetskravet som følger av de gjeldende økonomiske rammene vil, sykepleieren benytte sin praktiske sans i utøvelsen av måltidsmiljøpraktikkenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectmåltidsmiljøen_US
dc.subjecternæringen_US
dc.subjectsykepleieren_US
dc.subjectnevrosykepleieren_US
dc.subjectpraxeologien_US
dc.subjecthabitusen_US
dc.subjectregistrantanalyseen_US
dc.subjectBourdieuen_US
dc.titleMåltidsmiljøet- en glemt praktikk? En praxeologisk studie om måltidsmiljøet i sykehusen_US
dc.title.alternativeThe meal environment - a forgotten internship? A praxeological study of the meal environment at hospitalsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMSS590en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal