Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, Jette Lindeflaten
dc.date.accessioned2023-08-04T09:19:13Z
dc.date.available2023-08-04T09:19:13Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3082613
dc.descriptionMaster i undervisningsvitenskap med fordyping i matematikk Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKIen_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en analyse av matematikkoppgaver som tilhører kapittel 4 Brøk og prosent i læreverket, Campus Matte 6. Dette læreverket er digitalt, og ment for elever på 6. trinn. Studien dreier seg om virkelighetsnær matematikk, og forskningsspørsmålet er: I hvilken grad samsvarer matematikkoppgaver i Campus Matte 6 med situasjoner i den virkelige verden utenfor skolen, for elever på 6. trinn? For å undersøke dette, er matematikkoppgaver analysert med utgangspunkt i Palms (2006) rammeverk som jeg har tilpasset til mitt forskningsspørsmål og datamateriale. Dette rammeverket har til hensikt å vise samsvaret mellom matematikkoppgaver og oppgavesituasjoner i den virkelige verden utenfor skolen. Ved bruk av rammeverket er matematikkoppgaver blitt dekomponert til mindre deler (aspekter), hvor hver del er analysert og vurdert etter hvilken grad de samsvarer med aspekter ved en tilsvarende virkelig situasjon. Rammeverket består av ti aspekter, og disse er; hendelse, hverdagsrelevans, spørsmål, eksistens av informasjon/data, realisme i informasjon/data, språk, løsningsstrategi, løsningskrav, kontekst og hensikt. I hvert aspekt (unntak hensikt) er matematikkoppgavene vurdert etter kategoriene: «samsvarer i rimelig grad», «samsvarer i noe grad/av og til», og «samsvarer i ingen grad». Hvor godt en matematikkoppgave samsvarer med aspektene viser ifølge Palm (2006) hvor virkelighetsnær matematikkoppgaven er. Til sammen er 66 matematikkoppgaver analysert. Funnene viser at flere matematikkoppgaver samsvarer i rimelig grad med flere aspektet, men kun to oppgaver samsvarer i rimelig grad med alle ti aspektene. De matematikkoppgavene som ikke samsvarer i rimelig grad med alle aspektene inneholder deler som svekker den virkelighetsnære forbindelsen oppgavene kan ha til situasjoner utenfor skolen, for elever på 6 trinn. Aspektet som skiller seg mest ut er kontekst, da det er dette aspektet flertallet av matematikkoppgavene samsvarer i ingen grad med. I disse matematikkoppgavene er det mangel på bakgrunnsinformasjon i oppgaveteksten som er nødvendig for å forstå nærheten til virkelige situasjoner. Kjøpssituasjon er den vanligste hendelsen i matematikkoppgavene, mens aktiviteter som dreier seg om spill på digital enhet, som er en vanlig aktivitet på mellomtrinnet, bare er i én oppgave.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleEn analyse av matematikklæreverket Campus Matte 6, med fokus på virkelighetsnære oppgaveren_US
dc.title.alternativeAn analysis of the mathematics textbook Campus Matte 6, with a focus on realistic tasksen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMGBMA550en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal