Show simple item record

dc.contributor.authorBårdsen, Ida Marie
dc.date.accessioned2022-09-22T13:58:35Z
dc.date.available2022-09-22T13:58:35Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020723
dc.descriptionGrunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med fordypning i norsk, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, Storden_US
dc.description.abstractI denne masteroppgaven undersøker jeg kritisk literacy sett fra perspektivene til et utvalg ungdomsskoleelever som blir kalt for de reflekterte og de tillitsfulle. Oppgaven har hovedsakelig fokus på deres forståelse av kildekritikk og falske nyheter, samt hvordan de tar dette i bruk i egen hverdag og på skolen. Problemstillingen er derfor: Hvordan forstår og praktiserer et utvalg ungdomsskoleelever kildekritikk og falske nyheter? Denne problemstillingen er valgt med et ønske om å kunne forstå hvordan ungdomsskoleelever tolker og bruker fenomener innenfor kritisk literacy. Teorigrunnlaget i oppgaven baserer seg på hva kritisk literacy er, og hvordan dette brukes i skolesammenheng. Forskningen som legger grunnlaget for funnene baserer seg på intervjuer med fire 10. klasseelever som ble delt inn i to grupper – de reflekterte og de tillitsfulle. Disse er intervjuet om temaer som kildekritikk, falske nyheter og undervisning om kritisk literacy. Funnene viser at de reflekterte og de tillitsfulle elevene sitter på mye kunnskap om kildekritikk og falske nyheter. De vet hvordan man skal bruke kildekritikk og de vet flere årsaker til hvorfor falske nyheter oppstår. De reflekterte elevene hadde noe lengre og mer gjennomtenkte svar enn de tillitsfulle, men begge gruppene viste likevel til kunnskap og forståelse. Til tross for at de viser til mye kunnskap så brukes kildekritikk i svært liten grad i elevgruppens hverdag. Når det kommer til skolen og skolearbeid så uttrykker elevene at det generelt er lite fokus på dette fra skolen sin side, men at elevene må henvise til kildeliste hver gang de skriver oppgaver eller lager presentasjoner. Elevgruppene er mer opptatt av å ta i bruk kildekritikk når de er på skolen og de reflekterte vil da spørre lærerne om råd når de møter på kilder som de er usikre på, mens de tillitsfulle vil søke opp informasjonen på egenhånd for å se om de finner flere lignende treff i søkemotor.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleDe reflekterte og de tillitsfulle elevene. Et utvalg ungdomsskoleelever sin forståelse og praktisering av kildekritikk og falske nyheteren_US
dc.title.alternativeThe reflected and the trustful pupils. A selection of secondary school pupils understanding and practice when it comes to critical literacy and fake newsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMGUNO550en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal