Show simple item record

dc.contributor.authorErichsen, Kaja Novaj
dc.contributor.authorSundstrøm, Julie
dc.date.accessioned2022-08-01T07:14:53Z
dc.date.available2022-08-01T07:14:53Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3009408
dc.descriptionMasteroppgave i norsk GLU 5-10 (MGUNO550) Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking Fakultet for lærarutdanning, kultur og idretten_US
dc.description.abstractDenne masterstudien undersøker hvilket potensiale Verden sa ja har som bildebok, i bærekraftig litteraturundervisning på 5. trinn med litterære samtaler. I tillegg undersøker den hva det vil si a fremme bevissthet og kritisk refleksjon om bærekraftig utvikling, og hvordan læreren kan legge opp til samtaler som fremmer dette. Et overordnet mål i denne studien har vart a undersøke hvilket potensiale litteraturundervisningen på mellomtrinnet har i undervisning om bærekraftig utvikling. På bakgrunn av dette bygger denne oppgaven på ulike teorier, slik som økokritikk, bildebokteori og litterære samtaler. I denne studien har vi hovedsakelig fokusert og avgrenset det økokritiske perspektivet mot sivilisasjonskritikk. Derfor blir teori om økosentrisme, antroposentrisme og bærekraftdidaktikk sentral innenfor økokritikken. I denne studien har vi brukt bildebokanalyse, observasjon med lydopptak og innholdsanalyse av transkripsjonene, som forskningsmetoder, for a svare på problemstillingen og forskningsspørsmål. Bildebokanalysen er analysert ut ifra et økokritisk perspektiv, og vi ser på hvordan bildeboken trekker frem aspekter som kan knyttes til bærekraftig utvikling og sivilisasjonskritikk. Bildebokanalysen er gjort på bakgrunn av undervisningsopplegget, og skal fungere som grunnlag for de litterære samtalene. Observasjon med lydopptak og innholdsanalyse er blitt tatt i bruk for a undersøke hvordan elevene reflekterer sammen om spørsmålene knyttet til bærekraftig utvikling i den litterære samtalen om Verden sa ja. Studiens funn viser at bildeboken Verden sa ja har et potensiale i sammenheng med bærekraftig litteraturundervisning. Bildebokens tematikk og handling kan invitere leseren til å reflektere og bli bevisst på de ulike konsekvensene menneskelige handlinger har på klimaet og miljøet i verden. Bildebokens innhold om bærekraftig utvikling og sivilisasjonskritikk, blir trukket frem i elevenes litterære samtaler. Elevene fokuserer hovedsakelig på klima og klimaendringer. Bildeboken som medium fungerer godt som materialet og skaper engasjement blant elevene. I samtalene oppfatter elevene bildeboken som virkelighetsnær og tar i bruk sine kunnskaper og erfaringer i sine diskusjoner og refleksjoner. Den litterære samtalen i denne studien viser at elevene sammen diskuterer seg frem til en forståelse av bildebokens innhold og tematikk. Elevene presenterer ulike perspektiver, aktiverer hverandres forkunnskaper, bygger videre på hverandres utsagn og lytter til hverandre.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.title«Ingen verdensbeboere, det kan verden si ja til»: En økokritisk undersøkelse av mellomtrinnselevers lesning av bildeboken Verden sa ja.en_US
dc.title.alternative«No world inhabitants, the world can say yes to that»: An ecocritical study of 5th graders’ reading of the picturebook Verden sa ja.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMGUNO550en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal