• Tilbakeblikk framover 

      Tollefsen, Anne Lise (Master thesis, 2017)
      Forskingspørsmåla som vert handsama i denne masteroppgåva har sett nærare på korleis ein kan utvikle undervisningspraksis med fokus på idéutvikling. Undersøkinga er gjort i samband med undervisning av lærlingar, ved kjole ...