• Drama som uttrykk for djup læring 

      Thue, Helga Golten (Master thesis, 2021)
      I denne masteroppgåva vert det undersøkt på kva måte drama som læringsform kan bidra til djup læring og som vurderingsverkty i grunnskulen. Gjennom aksjonsforsking er det utvikla og gjennomført eit langstrakt dramaforlaup ...