• Mormor og meg 

      Skavhellen, Janne (Master thesis, 2021)
      Jeg har gjennom dette kunstneriske utviklingsprosjekt undersøkt mine barnlige og ureflekterte minner om min mormor. Hun døde da jeg var 16 år og jeg har siden hatt en ide om at hun ikke likte meg. For å undersøke sannheten ...