• Elevutstillingen: Fremmende eller hemmende faktor i kreative prosesser? 

      Samnøy, Sylvelin (Master thesis, 2016-08-12)
      Utstilling som presentasjonsmetode etter fullført prosess og produkt, benyttes i stor utstrekning i de estetiske fagene i skolen. Derfor syntes det interessant å se nærmere på ulike mulige faktorer som kan påvirke elevenes ...