Show simple item record

dc.contributor.authorDrageset, Sigrunn
dc.contributor.authorBrakstad-Pilskog, Maren-Sofie
dc.contributor.authorJohansen, Venke A
dc.contributor.authorBerland, Astrid Karin Elde
dc.date.accessioned2021-10-13T07:14:50Z
dc.date.available2021-10-13T07:14:50Z
dc.date.created2021-03-01T15:24:02Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationDrageset, S., Brakstad-Pilskog, M.-S., Johansen, V. A., & Berland, A. K. (2021). Pasienters opplevelser og erfaringer med regional anestesi i den perioperative fasen. iNSPIRA, 16(1), 16-29.en_US
dc.identifier.issn0809-9707
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2789496
dc.description.abstractBakgrunn: Operasjonspasienter som får regional anestesi, er ofte våkne perioperativt og møter flere profesjonsgrupper i det perioperative forløpet. Det er derfor viktig å få økt innsikt i pasienters opplevelser og erfaringer. Hensikt: Beskrive og øke forståelsen om hvordan pasienter opplever og erfarer den perioperative fasen i regional anestesi, noe som kan bidra til økt trygghet hos pasienten gjennom en enda bedre ivaretakelse. Metode: Studien har et kvalitativ deskriptivt design og omfatter femten individuelle intervju av urologiske og ortopediske pasienter som har fått utført et kirurgisk inngrep. Intervjuene er analysert ved bruk av Malteruds systematiske tekstkondensering. Resultat: Det var viktig å kjenne seg ivaretatt og trygg gjennom hele det perioperative forløpet. Flere opplevde det trygt å ha flere profesjonsgrupper rundt seg. I tillegg var det viktig å få detaljert informasjon under forløpet, samt at personalet opptrådte rolig og vennlig. Noen pasienter ønsket å sove for å unngå å oppleve smerter og annet ubehag, mens andre ønsket å være våkne under operasjonen på grunn av et behov for å ha kontroll. Flere opplevde hjelpeløshet og at det var vanskelig å være avhengig av hjelp under og etter operasjon. I tillegg opplevde noen en krenkelse av bluferdigheten og tap av kontroll i forbindelse med intime gjøremål. Pasientene opplevde at det var utfordrende å uttrykke sine smerter på en smerteskala. Erfaringer fra tidligere operasjoner hadde betydning. Konklusjon: Det er viktig å tilpasse forholdene til den enkelte pasient slik at de får best mulig opplevelser og erfaringer. God ivaretagelse, som ved tilstrekkelig informasjon, god smertelindring og rolig opptreden, er sentralt. Å ha flere profesjonsgrupper rundt seg i den perioperative fase oppleves trygt.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherCappelen Damm Akademisken_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectoperasjonspasientenen_US
dc.subjectperioperativ pasientopplevelseen_US
dc.subjectregional anestesien_US
dc.subjectkvalitative intervjuen_US
dc.titlePasienters opplevelser og erfaringer med regional anestesi i den perioperative fasenen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2021 Sigrunn Drageset, Maren-Sofie Brakstad-Pilskog, Venke A. Johansen & Astrid Karin Berlanden_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.source.pagenumber16-29en_US
dc.source.volume16en_US
dc.source.journalInspira – Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursingen_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.doi10.23865/inspira.v16.3039
dc.identifier.cristin1894608
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal