Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAustrheim, Andrea Nygaard
dc.date.accessioned2021-08-19T11:52:07Z
dc.date.available2021-08-19T11:52:07Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2770303
dc.descriptionMaster i undervisningsvitenskap, fordypning i norsk Fakultetet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI) Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolkingen_US
dc.description.abstractKritisk tenkning gjennom oppgaveløsning - En metodetriangulert studie basert på to lærebøker, er en studie som tar for seg hvordan oppgaver i to læreverk i norsk for 8. trinn, kan øve elevenes kritiske kompetanse. Kritisk tenkning er et aktuelt tema i LK20, hvor kritisk tilnærming til tekst er blitt et eget kjerneelement i norsk. Det er også et aktuelt tema for samfunnet slik det er i dag. Å ha evnen til å reflektere kritisk over noe, er avgjørende for at en skal klare å tolke og forstå tekster. Kritisk tenkning er nesten blitt er forutsetning for å kunne delta aktivt i dagens samfunn. Nyhetsbildet har innslag av falske nyheter, og det er opp til hver enkelt å vurdere hva en vil tro på og ikke. Formålet med denne studien er at den skal fungere som et utstillingsvindu som viser frem muligheter til å tenke kritisk. Problemstillingen for denne studien lyder følgende: Hvordan legger oppgavene i to lærebøker i norsk på 8.trinn opp til at elevene skal tenke kritisk? For å svare på problemstillingen har jeg brukt metodetriangulering. Jeg presenterer funnene mine gjennom en kvantitativ presentasjon av oppgavene i læreverkene, i tillegg til en kvalitativ analyse av utvalgte oppgaver. Jeg har tatt utgangspunkt i oppgaver fra de to norskbøkene Norsk 8 og Fabel 8 for 8. trinn. Hovedfunnet i denne studien er at elever gjennom oppgaveløsningen det legges opp til i lærebøkene, kan lære seg strategier for hvordan de skal gå fram når de skal stille seg kritisk til en tekst. Studien viser spesielt hvordan elevene kan arbeide med fire strategier innenfor kritisk tilnærming til tekst: 1. Vurdere teksters troverdighet og pålitelighet 2. Være bevisst egen tenkning 3. Kunne argumentere og vurdere andres argumentasjon 4. Forstå intensjonen med det som blir lesten_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleKritisk tenkning gjennom oppgaveløsning - En metodetriangulert studie basert på to lærebøkeren_US
dc.title.alternativeCritical thinking through solving tasks - A method triangulated study based on two textbooksen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM120UND509en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal