Show simple item record

dc.contributor.authorTødenes, Magnus Nordstrand
dc.date.accessioned2021-06-29T07:30:37Z
dc.date.available2021-06-29T07:30:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2761799
dc.descriptionMaster i læring og undervisning Avdeling for lærarutdanning, kultur og idrett Studiestad Sogndal 14.05.21en_US
dc.description.abstractHensikta med denne masteroppgåva er å undersøkje korleis lærarar i grunnskulen opplever å bruke omvendt undervisning i sin praksis, og korleis dei bruker undervisningsmetoden for å tilpasse opplæringa for elevane sine. Studien har tatt utgangspunkt i følgande problemstilling: «Korleis opplever lærarar på barne- og ungdomsskular bruken av omvendt undervisning knytt til prinsippet om tilpassa opplæring?». Datamaterialet har blitt samla inn ved hjelp av kvalitative forskingsintervju. Informantane er valde ut strategisk, og består av fem lærarar som praktiserer omvendt undervisning på barne- og ungdomsskular. To av intervjua blei gjennomført ansikt til ansikt, medan dei tre attverande intervjua blei gjennomført ved hjelp av kommunikasjonsverktøyet Microsoft Teams. Datamaterialet i studien har blitt analysert ved hjelp av ein analysemodell med fokus på meining. Studien sine hovudfunn indikerer at omvendt undervisning kan vere ei eigna undervisningsmetode for å gje tilpassa opplæring. Ytterlegare funn viser at omvendt undervisning frigjer tid for læraren i klasserommet, slik at det blir fleire interaksjonar mellom lærar og elev, og læraren kan få større moglegheiter til å gje individuell rettleiing. Vidare viser funna mine at omvendt undervisning kan leggje til rette for samarbeidslæring i klasserommet, samt at det kan vere skilnadar mellom å drive omvendt undervisning ved hjelp av Campus Inkrement og gjennom eigenutvikla oppleggen_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandet
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectOmvendt undervisningen_US
dc.subjectgrunnskolenen_US
dc.subjecttilpassa opplæringen_US
dc.titleOmvendt undervisning i barne- og ungdomsskulen: Lærarar sine opplevingar av omvendt undervisning knytt til prinsippet om tilpassa opplæringen_US
dc.title.alternativeFlipped classroom in elementary and lower secondary school: Teachers’ experiences of flipped classroom related to the principle of adapted learningen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber83en_US
dc.description.localcodeMAS3-307en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal