Show simple item record

dc.contributor.authorByrknes, Lillian Bakke
dc.contributor.authorMartinussen, Karen
dc.date.accessioned2020-10-22T08:48:08Z
dc.date.available2020-10-22T08:48:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2684382
dc.descriptionMasteroppgave i areal og eiendom, Institutt for byggfag, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen.en_US
dc.description.abstractMed større fokus på byer i planlegging i Norge, blir gjerne små steder glemt. Det er lite informasjon knyttet til utvikling av små steder og ingen veiledere for å skape attraktive sentrum i små steder. Begrepet «urban vitalitet» er gjengående i internasjonal litteratur om planlegging, og er noe vi ville se på i forhold til norsk sammenheng. Formålet med denne studien er å se på hva urban vitalitet er og hvordan man kan avdekke grad av urban vitalitet på et sted. For dette studiet har vi gått vekk fra by-begrepet for å kunne generalisere urban vitalitet til å tilpasses hvilket som helst sted uavhengig av størrelse. Studiet fokuserer på urban vitalitet i små steder. Det er gjort en litteraturstudie basert på internasjonal litteratur om urban vitalitet. Her blir viktige kategorier for forståelse av begrepet presentert fra ulike forfattere, og hvor vi oppsummerer kapittelet med vår definisjon av begrepet. For å avdekke grad av urban vitalitet er det funnet metoder som baserer seg på målbare indikatorer fra disse kategoriene. Disse metodene består av flere romlige analyser og registreringer, som blir grundig forklart i metodekapittelet. Metodene er så testet for å avdekke grad av urban vitalitet på Osøyro. Osøyro er et typisk tettsted i Norge hvor liv i sentrum etterlyses av innbyggerne. Ved å se på resultatene fra de romlige analysene og registreringene knyttet til litteraturen, var et stort funn at det var tydelig sammenheng mellom de ulike kategoriene for urban vitalitet og at de påvirker hverandre. Metoden kan knyttes til definisjonen vår av urban vitalitet, som vi mener er en god definisjon etter gjennomgang av avdekking av grad av urban vitalitet på Osøyro.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleAvdekking av grad av urban vitalitet i små norske stederen_US
dc.title.alternativeUncovering degree of urban vitality in small Norwegian placesen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMOA300en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal