Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGrytøyr, Stine Pernille
dc.contributor.authorRomsbotn, Regina
dc.date.accessioned2020-10-22T08:21:33Z
dc.date.available2020-10-22T08:21:33Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2684359
dc.descriptionMasteroppgave i areal og eiendom, Institutt for byggfag, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen.en_US
dc.description.abstractDenne oppgaven skal undersøke kompleksiteten og omstendighetene rundt grunnleie i forskningsområdet Sandviken. Helt tilbake til 1700 tallet ble det betalt grunnleie for arealer til husgrunn i Store Sandviken. Grunnleiene var stabile i mange år, frem til Bergen kommune overtok som grunneier og forsøkte å oppjustere grunnleien på 80-tallet. Med den kommunale forvaltningen skjedde det store endringer av leieforholdet, slik at det gamle kontraktene gradvis endret seg innholdsmessig. Oppgavens kjerne dreier seg om kommunens forsøk på å endre vilkår i de gamle kontraktene og oppregulere grunnleien, som i utgangspunktet skulle være «uforanderlig» for disse evigvarende kontraktene. Hendelsesforløpet og det rettslige utgangspunktet for oppregulering er nøye belyst for å svare på problemstillingene i oppgaven. Oppgaven er bygget opp som en kronologisk tidslinje, slik at historiske endringer og reelle forhold kan følges fra periode til periode. Vi har også vektlagt nøye analyser av de gamle kontrakttsforholdene, for å kunne illustrere de radikale endringene for leieforholdet. Oppgaven belyser både rettshistorisk teori, utviklingen til grunnbok og matrikkel og de administrative endringene i kommunal forvaltning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleGrunnleieforhold i Sandvikenen_US
dc.title.alternativeGround rent in Sandvikenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMOA300en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal