Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVee, Tove Sandvoll
dc.contributor.authorLøkke, Jon Arne
dc.contributor.authorHalvorsen, Lars Rune
dc.date.accessioned2020-08-28T08:46:53Z
dc.date.available2020-08-28T08:46:53Z
dc.date.created2020-05-13T19:48:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationVee, T. S., Løkke, J. A. & Halvorsen, L. R. (2020). Fagfellevurdert undervisning og kollegarettleiing i høgare utdanning. Frå modell til gjennomføring. Uniped, 43(2), 83-103.en_US
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2675470
dc.description.abstractDet er ifølgje stortingsmeldinga om kultur for kvalitet i høgare utdanning (Kunnskapsdepartementet, 2017) ei forventning om at institusjonane i høgare utdanning får på plass system for kollegarettleiing og fagfellevurdert undervisning. Føremålet med denne scoping reviewen er å skaffe oversikt over litteratur som beskriv modellar som finst for gjennomføring av fagfellevurdert undervisning, samt peike på deira fordelar, ulemper og hindringar. Deretter argumenterer vi for ein utvald modell som eignar seg i høgare utdanning. Scoping reviewen er utført ved hjelp av ein femstegsmodell frå Arksey og O´Malley (2005). Resultata indikerer at det er den kollegabaserte modellen for fagfellevurdert undervisning som er best eigna for høgare utdanning. Modellen må tilpassast den institusjonen der han skal nyttast. Modellen må vere fleksibel, frivillig og utviklast frå eit såkalla nedanifrå-og-opp-perspektiv dersom ein skal lukkast med å halde rettleiinga oppe over tid. Lukkast ein med det perspektivet, er kollegarettleiing og fagfellevurdert undervisning ein eigna strategi for å jobba med å forbetre undervisning i høgare utdanning.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectfagfellevurdert undervisningen_US
dc.subjectkollegarettleiingen_US
dc.subjecthøgare utdanningen_US
dc.titleFagfellevurdert undervisning og kollegarettleiing i høgare utdanning. Frå modell til gjennomføringen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright © 2020 Author(s)en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber83-103en_US
dc.source.volume43en_US
dc.source.journalUNIPEDen_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2020-02-02
dc.identifier.cristin1810870
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal