Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaare, Therese Feyling
dc.date.accessioned2020-07-07T12:17:41Z
dc.date.available2020-07-07T12:17:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2660980
dc.descriptionMasteroppgave i klinisk fysioterapi, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergenen_US
dc.description.abstractBakgrunn: Pasienter som er ferdigbehandlet for kreft opplever ofte sekundære sykdommer og senskader som et direkte resultat av behandling de har vært igjennom, samt indirekte gjennom redusert aktivitetsnivå og overvekt. Fysisk aktivitet og trening har vist seg å ha en gunstig effekt på mange senskader, men få studier har undersøkt effekten av gruppebasert trening for kreftoverlevere i kommunal regi. Formål: Undersøke om pasienter som er ferdigbehandlet for kreft har bedret sin fysiske form og økt sitt aktivitetsnivå etter deltakelse i et kommunalt, gruppebasert treningstiltak over fire måneder. Videre er formålet å undersøke om det er korrelasjon mellom resultatene i aktivitetsnivå, kondisjon og styrke. Metode: Et kvasieksperimentelt forskningsdesign, der en gruppe med 20 deltakere ble testet før og etter fire måneder. Utfallsmål var endring i maksimalt oksygenopptak (VO2 maks), maksimal muskelstyrke (1 RM) i benpress og brystpress, samt aktivitetsnivå målt med aktivitetsarmbånd. Resultater: 18 pasienter fullførte studien. Deltakerne oppnådde en statistisk signifikant økning i styrke, både i benpress med 11.5 kg (KI= 4.29-18.23, p= .002) og brystpress med 2.5 kg (KI= .86-4.07, p=.005) etter fire måneder. Det var en liten ikke-signifikant økning i kondisjon på 0.85 ml∙kg-1∙min-1 (KI= -.95-2.65, p=.338), og en signifikant nedgang i aktivitetsnivået per dag fra pre- til posttest på -67.9 minutter (KI=-93.8, - 41.9, p= <.001). Aktivitetsnivået hadde en svak til moderat sammenheng med kondisjon og styrke ved preog posttest (r=.119 - .592). Sammenhengen var statistisk signifikant mellom aktivitetsnivå og kondisjon ved posttest (r= .592), (KI= .027-.169, p=.01). For de andre målingene var sammenhengen ikke-signifikant. Konklusjon: Et fire måneder kommunalt, gruppebasert treningstiltak kan bidra til økt styrke hos pasienter som er ferdigbehandlet for kreft. Det er usikkert om programmet stimulerer til økt aktivitetsnivå og kondisjon. Det var en svak til moderat korrelasjon mellom aktivitetsnivå og kondisjon, samt aktivitetsnivå og styrke ved pre- og posttest. Resultatene fra denne studien tyder på at kreftoverlevere kan ha nytte av et treningstilbud utover det tilbudet de får i spesialisthelsetjenesten.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectkreftoverleveren_US
dc.subjectgruppebasert treningen_US
dc.subjectkondisjonen_US
dc.subjectmuskelstyrkeen_US
dc.subjectaktivitetsnivåen_US
dc.subjectcancer survivoren_US
dc.subjectgroup exerciseen_US
dc.subjectaerobic capacityen_US
dc.subjectmuscle strengthen_US
dc.subjectphysical activity levelen_US
dc.titleEndringer i kondisjon, styrke og aktivitetsnivå etter fire måneder med et kommunalt, gruppebasert treningstiltak for kreftoverlevere.en_US
dc.title.alternativeChanges in aerobic capacity, muscle strength and physical activity after a four-month community-based, group exercise program for cancer survivors.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMAFYS602en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal