Show simple item record

dc.contributor.authorKnoph, Christian Lauvåsvåg
dc.date.accessioned2020-07-06T08:08:52Z
dc.date.available2020-07-06T08:08:52Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2660779
dc.descriptionMaster i IKT i læring, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfagen_US
dc.description.abstractMasteroppgaven undersøker bruken av algoritmisk tenkning i Vg1 engelskfaget på en videregående skole gjennom tekstanalyse av seks Jane Austen bøker. Fagfornyelsen som skal tre i kraft fra høsten gjør at algoritmisk tenkning er aktuelt i undervisningen på skolen. Nye læreplaner åpner for mer utforskning, opplevelser og digital bruk som gjør bruken av algoritmisk tenkning mer aktuell. Nasjonalbiblioteket har tilgjengeliggjort sin katalog for tekstanalyse og utviklet verktøy for dette og litteraturvitere peker på en slik bruk som supplement til tradisjonell tekstanalyse. Dersom bruken av algoritmisk tenkning skal gi verdi i undervisningen er det nødvendig med forskning som kan se på bruken i undervisningen. Problemstillingen: Hvordan fungerer algoritmisk tenkning i tekstanalyse på en videregående skole? Besvares gjennom to forskningsspørsmål. F1: Hvordan opplever elevene å bruke algoritmisk tenkning? og F2: Hvilken fagkunnskap mener faglærer at dette gir i faget? For å gi svar på spørsmålene ble det utarbeidet en fenomenologisk studie hvor elever og faglærer opplevde fenomenet gjennom ett undervisningsopplegg om tekstanalyse gjennom algoritmisk tenkning. Fem elever og faglærer ble deretter intervjuet gjennom semistrukturerte intervju for å kunne gi svar på forskningsspørsmålene. For å beskrive og tolke funn ble konstruktivisme, sosiokulturelle perspektiv og teori om algoritmisk tenkning og tekstanalyse benyttet. Analysen ble strukturert med utgangspunkt i algoritmisk tenkning og tekstanalyse hvor de andre teoriene knyttes sammen i diskusjonen for å belyse opplevelsene til elevene og faglærers vurdering av fagkunnskap. I diskusjonen kommer det frem at elevene og faglærer opplevde flere trekk fra algoritmisk tenking under tekstanalysen og hvordan en algoritmisk tekstanalyse oppleves ulikt fra en tradisjonell analyse. Hvordan algoritmisk tenkning implementeres påvirker relevansen og det faglige utbytte kommer også frem. Konklusjonen er at de opplevde bruken av algoritmisk tenkning til tekstanalyse som noe de klarte gjennom stilas og samarbeid for å komme frem til deler av innholdet i bøkene. De beskrev en følelse av å utføre analysen mer effektivt, men samtidig mistet de den røde tråden de kjenner fra tradisjonell tekstanalyse, men opplevde det som ett verktøy i en analyse. Det faglige innholdet med personer og kjønnsroller er relevant i engelskfaget, og mer relevant i det nye læreplanen som kommer. Algoritmisk tekstanalyse kan ikke erstatte den tradisjonelle tekstanalysen, men være ett supplement. Gjennom å knytte bruken til læreplanen, fremtidens litteraturvitere og 21. århundre kunnskaper kan bruken gjøres mer relevant.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleAlgoritmisk tekstanalyseen_US
dc.title.alternativeComputational thinking in linguistic analysisen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMASIKT-OPGen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal