Show simple item record

dc.contributor.authorBåtevik, Finn Ove
dc.contributor.authorGjerstad, Brita
dc.contributor.authorGrimsrud, Gro Marit
dc.contributor.authorJohannessen, Øystein Lund
dc.contributor.authorNetteland, Grete
dc.contributor.authorNødland, Svein Ingve
dc.contributor.authorPrøitz, Lin
dc.contributor.authorSkeie, Geir
dc.contributor.authorVedøy, Gunn
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-03-17T09:52:43Z
dc.date.available2020-03-17T09:52:43Z
dc.date.created2019-12-04T10:47:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationBåtevik, F. O., Gjerstad, B., Grimsrud, G. M., Johannessen, Ø. L., Netteland, G., Nødland, S. I., . . . Vedøy, G. (2019). Gjestar som blir? Arbeidsinnvandring som utfordring for kommunar på Vestlandet. Tidsskrift for velferdsforskning, 22(4), 285-297.en_US
dc.identifier.issn0809-2052
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2647131
dc.description.abstractArtikkelen tar utgangspunkt i ei undersøking om arbeidsinnvandring til dei fire vestlandsfylka og om dette leier til behov for å utvikle eigne lokale politikkar for velferdstenester. Materialet er statistikk for regionen, dokument og nettsider, og intervju med tenesteytarar, arbeidsinnvandrarar og arbeidsgivararar i fylkeskommunane og åtte kommunar. Hovudfokus i artikkelen er kva politikk som kjem fram gjennom praksis. Funna viser at det er lagt liten vekt på arbeidsinnvandrarane sine særskilte behov, at tenestetilbodet vektlegg det som er nødvendig der og då, og at det manglar tenesteutvikling for det framtidige og langsiktige. I artikkelen blir denne lokale politikken omtala som «reaktiv pluralisme» og det vert hevda at situasjonen kunne bli betre viss arbeidsinnvandrarane blei tatt meir på alvor som medborgarar og ved at kommunane la til rette for dei som om dei skulle bli verande i lengre tid.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectvelferden_US
dc.subjectbusettingen_US
dc.subjectintegrasjonen_US
dc.subjecttenesteytingen_US
dc.subjectinformasjonen_US
dc.titleGjestar som blir? Arbeidsinnvandring som utfordring for kommunar på Vestlandeten_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright © 2019 Author(s).en_US
dc.source.pagenumber285-297en_US
dc.source.volume22en_US
dc.source.journalTidsskrift for velferdsforskningen_US
dc.source.issue4en_US
dc.identifier.doi10.18261/issn.2464-3076-2019-04-02
dc.identifier.cristin1756432
dc.relation.projectRegionale forskningsfond Vestlandet: 224709en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal