• Diabetessykepleiers ansvars- og funksjonsområder i helsetjenesten 

      Kolltveit, Beate-Christin Hope; Fløde, Mari; Orvik, Elsa; Haltbakk, Johannes; Graue, Marit (HVL-Rapport;18/2021, Report, 2021)
      Det er forventet at antall voksne med diabetes vil øke kraftig i hele verden og da spesielt andelen av personer med diabetes type 2. Dette er en utvikling som bekymrer og byr på utfordringer for både primær- og ...