Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrekke, Ole Andreas
dc.contributor.authorLudvigsen, Kari
dc.contributor.authorBjørkdahl, Kristian
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-04-04T11:53:28Z
dc.date.available2019-04-04T11:53:28Z
dc.date.created2018-01-26T10:25:52Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationBjørkdahl, K., Ludvigsen, K. & Brekke, O. A. (2017). Handling og usikkerhet: Norske myndigheters kommunikasjon om svineinfluensapandemien i 2009. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 32(01), 54-77.nb_NO
dc.identifier.issn0801-1745
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2593332
dc.description.abstractI artikkelen undersøker vi sentrale norske myndigheters håndtering av H1N1 – pandemien i 2009, med vekt på den eksterne kommunikasjonshåndteringen. Vi viser hvordan myndighetenes kommunikasjon utad ble formet gjennom samvirket mellom politisk lederskap, forvaltningsmyndighet og faglig kyndighet. Et sentralt mål i myndighetenes kommunikasjonsstrategi var å snakke med én stemme og sikre et enhetlig og klart budskap utad. Men balansen mellom åpenhet om usikkerhet om pandemiens videre utvikling og behovet for handling og iverksetting av tiltak, var en kilde til uenighet internt. Vår analyse indikerer likevel at nettopp differensieringen mellom de ulike myndighetsaktørene, og klarhet om rollefordelingen mellom dem også i den utadrettede kommunikasjonen, kan være av vesentlig betydning for en vellykket krisekommunikasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectkrisekommunikasjonnb_NO
dc.subjectpandeminb_NO
dc.subjectautoritetsformernb_NO
dc.subjectekspertisenb_NO
dc.titleHandling og usikkerhet: Norske myndigheters kommunikasjon om svineinfluensapandemien i 2009.nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© 2017 Author(s).nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber54-77nb_NO
dc.source.volume33nb_NO
dc.source.journalNorsk Statsvitenskapelig Tidsskriftnb_NO
dc.source.issue1nb_NO
dc.identifier.doi10.18261/issn.2535-2512-2017-01-05
dc.identifier.cristin1552436
cristin.unitcode203,0,0,0
cristin.unitcode203,1,28,0
cristin.unitnameHøgskulen på Vestlandet
cristin.unitnameAL-Samfunnsfagseksjonen - Bergen
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal