Show simple item record

dc.contributor.authorKlepsvik, Karen
dc.contributor.authorHenriksen, Anne
dc.contributor.authorSæle, Ove Olsen
dc.contributor.authorVevatne, Signe Vibeke
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-01-31T08:17:51Z
dc.date.available2019-01-31T08:17:51Z
dc.date.created2018-06-22T20:48:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKlepsvik, K., Henriksen, A., Sæle, O. O. & Vevatne, S. V. (2018). Et kroppsestetisk perspektiv på barnehagelærerstudenters sirkusprosjekt – om danningsmøter med leken, barnet og seg selv. BARN - Forskning om barn og barndom i Norden, 36(1), 41-54.nb_NO
dc.identifier.issn0800-1669
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583239
dc.description.abstractArtikkelen tematiserer et sirkusprosjekt som barnehagelærerstudenter gjennomførte ved en høgskole våren 2016, knyttet til kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring (BULL). I løpet av en 3-ukers periode arbeidet studentene gruppevis og tverrfaglig med tema sirkus. Faglærere fra fysisk fostring, pedagogikk og drama deltok med praktisk og teoretisk undervisning og veiledning. Arbeidet fokuserte på studentenes læringsprosesser, og ledet frem mot en sirkusforestilling som ble presentert for barnehagebarn. Studentene gjennomførte også én dag med barnehagebarna på høgskolen hvor de la til rette for ulike sirkus-øvelser med dem. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse og et gruppebasert refleksjonsnotat med studentene som deltok, som utgjør artikkelens empirigrunnlag. Med teoretisk støtte i Gadamer, Huizinga og Csikszentmihalyi, fokuserer teksten på hvordan studentene kroppsestetisk forholdt seg til, og gikk opp i, sirkusleken med sine medstudenter og barna. Studien viser at mange av studentene ble utfordret kroppslig og ble mer bevisste og trygge på seg selv i rollen som lekende kroppsaktører i møte med barna.nb_NO
dc.description.abstractThis article reports on an interdisciplinary circus project that student kindergarten teachers carried out at a college in the spring of 2016, in relation to the subject area Children’s development, play and learning. For three weeks, the students worked with the theme circus play, both theoretically and practically, and lecturers in physical education, didactics and drama participated. The project focused on the learning process and the circus performance that was performed for children. The empirical basis for the article was individual questionnaires that the project participants completed, and group reflection documents. Drawing upon Huizinga’s concept of play and Gadamer’s play theory, the article focuses on how the students’ body esthetics related to, and became engaged in, the circus play with their fellow students and the children. The study clearly indicates that, through the project, the students became more secure in their role as playing body actors in their encounter with children.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk senter for barneforskningnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleEt kroppsestetisk perspektiv på barnehagelærerstudenters sirkusprosjekt – om danningsmøter med leken, barnet og seg selv.nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderCopyright © 2018 Karen Klepsvik, Anne Henriksen, Ove Olsen Sæle, Signe Vibeke Vevatnenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber41-54nb_NO
dc.source.volume36nb_NO
dc.source.journalBarnnb_NO
dc.source.issue1nb_NO
dc.identifier.doi10.5324/barn.v36i1.2569
dc.identifier.cristin1593390
cristin.unitcode203,1,17,0
cristin.unitnameAL-Idrettsseksjonen - Bergen
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal