Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSinnes, Helene
dc.date.accessioned2018-11-06T17:50:10Z
dc.date.available2018-11-06T17:50:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571308
dc.descriptionMaster i undervisningsvitenskap med fordypning i matematikk Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrettnb_NO
dc.description.abstractStudien har, med utgangspunkt i et samarbeid med Ekte data, som hensikt å belyse samtalers kvaliteter og muligheter i matematikklasserommet under arbeid med autentiske data. Dette er blitt gjort med utgangspunkt i forskningsspørsmålet: Hva kjennetegner kvaliteter ved samtaler mellom elever i arbeid med oppgaver basert på autentiske data i matematikk? For å finne svar på dette, er det blitt gjort en kvalitativ observasjonsstudie, med bruk av videokamera, av elever på på 9.trinn. Det har da vært fokus på elevers samtaler under arbeid med et undervisningsopplegg utarbeidet på grunnlag av teori om undersøkelseslandskapet og autentiske oppgaver. Studien er et bidrag til Ekte data ved at det er blitt utarbeidet oppgaver basert på autentiske data tilpasset grunnskoletrinnene, fortrinnsvis 8.-10.trinn. Studien nytter teori som omhandler samtaler i matematikkundervisningen for å avgrense og konkretisere et antall samtalekvaliteter. Studiens autentiske aspekt gjør også teori om grense, grenseobjekt og grensekryssing relevant. Det teoretiske grunnlaget nyttes også i utformingen av det gjennomførte undervisningsopplegget. Samlet brukes studiens teoretiske grunnlag i analysen til å identifisere og beskrive iboende samtalekvaliteter hos elever som kan fremme undersøkende samtaler. Studien har kartlagt et avgrenset antall samtalekvaliteter, selv om opplegget har potensiale til å studere flere ulike samtalekvaliteter. Studien viser hvordan en kan kjenne igjen læringsmessige kvaliteter i elevers samtaler, og hvilken funksjon de kan ha i samtalene. Det blir identifisert seks samtalekvaliteter: å stille spørsmål og uttrykke seg spørrende, å fortsette på hverandres ytringer, å presentere og å ta perspektiv, å skape rom for samarbeid og å trekke sammenhenger mellom kunnskap i hverdagen og skolen. Elevenes samtaler viser at undervisningsopplegget har holdt mål, og en finner kjennetegn på kvaliteter ved samtalene som både initierer, opprettholder og utvikler den undersøkende samtalen i arbeid med autentiske oppgaver. Studien viser også muligheter med autentisitet i undervisningen, og hvordan elever kan nytte kunnskap fra sin egen hverdag i skolematematikken.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciencesnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleKjennetegn ved kvaliteter i samtaler mellom elever i arbeid med oppgaver basert på autentiske data i matematikkundervisning.nb_NO
dc.title.alternativeCharacteristics of Qualities in Conversation Between Students While Working With Assignments Based on Authentic Data in Mathematics Education.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeM120UND509nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal