• Bibliotek i endring 

   Torras i Calvo, Maria-­Carme; Whitworth, Andrew; Moss, Bodil; Kifle, Nazareth Amlesom; Blåsternes, Terje (Report, 2016-02-02)
   The goal of this project was to study the management of significant change at two academic libraries — Bergen University College Library (HiB) and University of Stavanger Library (UiS) — by looking into workplace learning ...
  • Bibliotekets rolle i studentenes læringsarbeid 

   Sætre, Tove Pemmer (Høgskolen i Bergen. Skriftserien Rapport, Report, 2007)
  • En kartlegging av relasjoner mellom mediebedrifter i Bergensregionen og FoU-institusjoner 

   Njøs, Rune; Jakobsen, Stig-Erik; Røkenes, Tone Helene Bergset (Skriftserien, nr.1/2012, Report, 2012-11)
   Kartleggingen av relasjoner mellom mediebedrifter i Bergensregionen og forsknings- og utviklingsinstitusjoner (FoU-institusjoner) er gjennomført som et samarbeid mellom Senter for nyskaping ved Høgskolen i Bergen og ...
  • Læring for profesjonskompetanse 

   Wilhelmsen, Britt Unni; Hole, Grete Oline; Hove, Synnøve; Jensen, Per Ivar; Aarstad, Jarle; Haugen, Gry Karin; Olsen, Nina Rydland; Sætre, Tove Pemmer; Waage, Jan Fredrik; Bland, Hanna; Wahlquist, Ole Henrik; Fykse, Øystein (Skriftserein, nr.2/2007., Book; Report, 2007-04)
  • På tvers - regional tilgang til forskningsressurser. Prosjektrapport fase 1: Kartlegging. 

   Abelsnes, Kristine; Roos, Monica (Report, 2014-07)
   ”Prosjektets endelige mål er å oppnå mer fleksible lisensavtaler med utgivere og agenter slik at avtalene ved UH-institusjonene åpner for at andre institusjoner/personer enn egne ansatte og studenter kan inkluderes i ...
  • På tvers - regional tilgang til forskningsressurser. Prosjektrapport fase 2: Pilot. 

   Roos, Monica; Hansen, Grethe Høyvik; Vik, Gerd; Nilsen, Geir Helge (Report, 2015)
   Dette er andre og siste fase av prosjektet. Prosjektrapporten beskriver planleggingen og gjennomføringen av en seks måneders pilottilgang til forskningsinformasjon for fire institusjoner på Vestlandet. Piloten tester en ...
  • «På Tvers. Regional tilgang til forskingsressursar» Fase 3: Vurdering av modellar og mogelege løysingar 

   Vik, Gerd; Wikstrøm, Solveig; Hansen, Grethe Høyvik; Skalmeraas, Arild; Lunndal, Clara Agathe Hagtvedt; Svanberg, Paul Simon; Andenæs, Nils (Report, 2018-12)
   På bakgrunn av tilrådingane som var gjort i fase II, valde vi primært å arbeide vidare med å sjå på ein modell der ein liten institusjon kan bli administrert og kome med på avtalar for digital vitskapleg forskingslitteratur ...
  • Ph.d.-kandidater og forskningsprosessen. Bibliotekets bidrag 

   Gullbekk, Eystein; Rullestad, Tove; Torras i Calvo, Maria Carme (Report, 2012-06)
   Denne rapporten presenterer resultater fra en litteraturstudie og en fokusgruppestudie om Phd.-kadidaters forhold til informasjonsbehandling og bibliotekets tjenester innenfor høyere utdanning. Undersøkelsen er gjennomført ...
  • Profesjonsutdanninger i Bergen 

   Blom, Kari; Hamre, Britt; Ertresvaag, Egil; Larsen, Johanne Louise (Skriftserien nr. 1 2007 - Fagrapport - artikkelsamling, Book; Report, 2007-03)
  • Webundersøking av HVL-biblioteket sine nettsider 

   Naustdal, Christoffer; Hansen, Grethe Høyvik; Mjør, Kåre Johan; Osland, Susanne; Hals, Trude; Svedal, Anita (Report, 2019)
   Undersøkelsen hadde som formål å avklare hvordan studentene ved Høgskulen på Vestlandet finner frem på bibliotekets nettsider, hvorvidt de klarte å finne frem informasjonen de så etter, samt hvor enkelt de syntes det var. ...