• Bibliotek, kvalitetsreform og heilskapleg læringsmiljø 

   Sandnes, Astrid (HSF Notat, Book, 2002)
   I dette notatet vert høgskulebiblioteket som læringsarena drøfta. Det vert sett søkelys på spenninga i ein høgare utdanningsinstitusjon som må gjera vegval ut frå sentrale føringar og statleg styring. Vilkåra for å omsetja ...
  • "Kulturregion Vestlandet"? : føresetnader og utfordringar for ein felles kulturregion på Vestlandet 

   Arnestad, Georg (HSF Rapport, Book, 2002)
   Det går for tida føre seg mange prosessar når det gjeld utforminga av det framtidige regionale Noreg. Så langt har kulturlivet og kultursektoren stått på utsida av desse prosessane. Kulturlivet plar gjerne stritte ...
  • Læring for profesjonskompetanse 

   Wilhelmsen, Britt Unni; Hole, Grete Oline; Hove, Synnøve; Jensen, Per Ivar; Aarstad, Jarle; Haugen, Gry Karin; Olsen, Nina Rydland; Sætre, Tove Pemmer; Waage, Jan Fredrik; Bland, Hanna; Wahlquist, Ole Henrik; Fykse, Øystein (Skriftserein, nr.2/2007., Book; Report, 2007-04)
  • Profesjonsutdanninger i Bergen 

   Blom, Kari; Hamre, Britt; Ertresvaag, Egil; Larsen, Johanne Louise (Skriftserien nr. 1 2007 - Fagrapport - artikkelsamling, Book; Report, 2007-03)