• Forbedret overføring av informasjon og ansvar i vaktskifter 

      Nymoen, Marit (Master thesis, 2021)
      Overføring av informasjon og ansvar for pasienter mellom helsepersonell og –enheter, såkalt «clinical handover», innebærer en økt risiko for pasientene. I denne litteraturgjennomgangen har jeg undersøkt hvilke endringer i ...