• Ny kunnskap i kommunane 

      Søreide, Hilde (Master thesis, 2015)
      Hovudtemaet i oppgåva er kommunane si oppfølging av kunnskapskrava i samhandlingsreforma. Korleis førebur kommunane seg på å implementere omgåande hjelp-post-kravet (ØH-kravet) i samhandlingsreforma i forhold til ...