• «Du må ha ein idé» : ein studie av utviklingsorienterte rektorar 

      Kapstad, Anne Cecilie (Master thesis, 2017)
      Denne studien har som føremål å få betre kunnskap om kva det er å vere ein utviklingsorientert rektor. Gjennom intervju med eit strategisk utval på åtte rektorar frå grunnskulen i Sogn og Fjordane har eg undersøkt kva ...