• Omstillingsprogrammet i Sogn og Fjordane - resultat og erfaringar 

      Bukve, Oddbjørn; Glosvik, Øyvind; Mundal, Harald; Nesse, Jon Gunnar; Trengereid, Veronika; Vebostad, Åge (HSF Rapport, Book, 2009)
      Prosjektet har vurdert det regionale omstillingsprogrammet i Sogn og Fjordane i åra 2004-2006. Omstillingsprogrammet var desse åra retta mot kommunane Flora, Høyanger og Årdal. Programmet har lojalt følgt den nasjonale ...